• Werken waaraan je wil
  • Wanneer je wil
  • Waar je wil
  • Met wie je wil

Marina Promes

Telefoon: 085 3002300
E-mail: marina@de-zorgcoach.nl

 

Als coach neem ik de tijd om gezinsleden individueel te spreken zodat ik een goed beeld krijg van hun manier van denken, beweegredenen en wijze van communiceren. Mijn werkwijze is dat ik (gezins)patronen inzichtelijk probeer te krijgen, omdat dit vaak van invloed is op hoe wij ons gedragen in relatie tot anderen, zowel in het gezin als in sociale contacten of op het werk.
Zo probeer ik de klant te ondersteunen om zicht te krijgen op hoe de klant op anderen overkomt en de keuze heeft daar iets in te doen. Daar denk ik ook graag in mee, maar altijd vanuit wat de klant daarin wenst.

Ik ben afgestudeerd in Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Mijn achtergrond is in de Geestelijke GezondheidsZorg en bij de Jeugdbescherming waar ik gezinnen en hun netwerk begeleidde die met verschillende uitdagingen te kampen hebben (psychiatrie, autisme, verstandelijke beperking, schoolverzuim, vechtscheidingen).

Als coach ben ik open en direct maar zonder te oordelen. Je kunt oprechtheid en transparantie van mij verwachten, waarbij ik altijd meedenk in mogelijkheden.