Klachten

  • Werken waaraan je wil
  • Wanneer je wil
  • Waar je wil
  • Met wie je wil

Inleiding

De Zorgcoach streeft naar tevredenheid bij haar klanten en betrokkenen. Het doel is om de beste zorg aan te bieden en af te stemmen met alle betrokkenen. Transparantie, openheid en afspraken staan hierbij centraal. Toch kan het voorkomen dat het optreden van De Zorgcoach en/of zijn medewerkers aanleiding geeft tot klachten over de geleverde prestaties. De Zorgcoach neemt klachten serieus en na beoordeling van de klacht volgen er zo nodig verbeteringen. Klachten vragen om een zorgvuldige afhandeling, waarbij zowel aan klager als aan betrokkene recht wordt gedaan.

Mogelijkheden

Indien De Zorgcoach bij het vervullen van zijn taken onbegrip of ontevredenheid teweeg brengt bij klanten, naasten van klanten en/of andere personen, zal het zich naar vermogen inspannen om herstel van goede verhoudingen tot stand te brengen. Het tuchtrecht van de wet BIG en de diverse beroepsverenigingen is van toepassing voor al het handelen van de hulpverleners. Er zijn meerdere mogelijkheden om een klacht kenbaar te maken, waarbij het aan de klager is welke keuze hij/zij maakt.

Klacht altijd melden

We verzoeken echter een klacht en/of ontevredenheid altijd kenbaar te maken. Dit zodat wij mee kunnen denken in de oplossing van de klacht.
Een klacht indien kan door een e-mail te sturen naar klachten@de-zorgcoach.nl.

Download

Klik hier voor onze regeling omtrent klachten. Dit is een PDF bestand, u heeft Adobe Acrobat (Reader) nodig om deze te bekijken