Veelgestelde vragen

  • Werken waaraan je wil
  • Wanneer je wil
  • Waar je wil
  • Met wie je wil

Veelgestelde vragen

Hoe meld ik me aan?

Op de pagina aanmelden staat precies uitgelegd hoe een aanmelding bij De Zorgcoach verloopt. Heb je nog aanvullende vragen neem dan gerust contact met ons op.

Hoe verloopt het aanmeldproces?

Op de pagina aanmelden staat precies uitgelegd hoe een aanmelding bij De Zorgcoach verloopt. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Hoe vraag ik een PGB aan?

Het aanvragen van een PGB hangt af van de gemeente waarin jij woonachtig bent. Neem, gerust contact met ons op voor meer informatie.

Hoe werkt de eigen bijdrage?

Als je boven de 18 jaar bent en afhankelijk van de gemeente waarin je woont, is er een kans dat je een eigen bijdrage moet betalen. Voor meer informatie over jouw situatie, neem contact met ons op.

Hoeveel uur begeleiding heb ik nodig?

Dit hangt sterk af van een aantal factoren. Aan de hand van de hulpvraag bieden we de hulp maat, dat kan één keer per twee weken zijn of iedere dag.

Ik heb me aangemeld, en hoe nu verder?

Op de pagina werkwijze staat precies uitgelegd hoe het gaat nadat je aangemeld bent bij De Zorgcoach.

Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Ik wil graag een mannelijke coach!

Deze vraag krijgen we regelmatig. Door de verhouding vrouwen en mannen in de zorg zijn mannelijke coaches helaas een schaars goed. We doen ons best je te matchen aan een coach die zo goed mogelijk bij je past. Na de kennismaking vragen we je of je door de betreffende coach geholpen wil worden.

Mijn beschikking loopt af. Wat moet ik doen?

Je bent er zelf verantwoordelijk voor om in de gaten te houden wanneer jouw beschikking afloopt. Neem minimaal 3 maanden voor het verlopen van de beschikking contact op met je coach, de zorgcoördinator en het wijkteam.

Moet/mag ik als ouder bij de coaching zijn?

Dat ligt aan de de hulpvraag en situatie. Opvoedingsvragen worden meer samen met ouders gedaan. Bij oudere kinderen, jongeren en natuurlijk bij volwassen is dit veelal niet het geval. Uiteraard gaat dit in overleg met de betrokkenen. 

Waarom werken jullie maar tot 50 jaar?

De Zorgcoach is er voor iedereen die onze hulp nodig heeft. Ook als je iets ouder bent dan 50 jaar dan zijn wij er voor je. Onze kracht en expertise ligt tussen de 5 en de 50 jaar.

Wanneer stopt de coaching?

De Zorgcoach streeft erna om jou zo spoedig mogelijk weer zelfredzaam te maken. We stoppen natuurlijk niet zomaar. De coach overlegt dit altijd met jou en jouw omgeving.

Wat is een Indicatie/Beschikking?

Voor onze hulp betaald via de gemeente heb je een indicatie/beschikking van de gemeente nodig zoals Jeugdhulp (JW) of andere maatschappelijke ondersteuning (WMO).

In een aantal gemeenten krijg je eerst een gesprek met iemand van een wijkteam. In andere gemeenten volstaat een verwijsbrief van een (huis)arts.

Neem gerust contact met ons op je te laten informeren wat bij jou in de gemeente gebruikelijk is.

Wat is een PGB (PersoonsGebonden Budget)?

Sommige gemeenten hebben nog geen contract met De Zorgcoach. Onze zorg kan dan wel middels een PGB worden ingekocht. Een PGB is een geldbedrag waarmee je zorg en begeleiding koopt. Je moet een PGB wel zelf kunnen beheren of iemand vragen dit te doen. Bij een PGB stuurt De Zorgcoach een factuur, na controle lever je deze in bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) en de SVB betaalt de vergoeding vervolgens aan De Zorgcoach uit.

Wat is ZIN (Zorg in Natura)?

De Zorgcoach heeft met veel gemeente een contract voor het bieden van Jeugd- en WMO-hulp. Zogenaamde Zorg in Natura, De vergoedingen worden rechtstreeks geregeld. Dit gaat buiten jou om en jij merkt hier niets van.

Neem gerust contact met ons op om te informeren of we bij jou in de gemeente gecontracteerd zijn.

Wie betaalt het?

De Zorgcoach heeft in de meeste gemeenten financiële afspraken gemaakt over de betaling van jouw zorg. Dit kan middels Zorg in natura (ZIN) of een PersoonsGebonden Budget (PGB). Het kan ook zo zijn dat de klanten zelf betalen. Voor meer informatie over jouw situatie, neem contact met ons op.

Wie kan een verwijsbrief voor mij schrijven?

Dit kan je huisarts, jeugdarts of medisch specialist (psychiater, ed.).