ODD

Een juiste ODD begeleiding is van groot belang
De Zorgcoach helpt graag verder.

 • Werken waaraan je wil
 • Wanneer je wil
 • Waar je wil
 • Met wie je wil

De gedragsstoornis ODD

De gedragsstoornis ODD ontstaat voornamelijk tijdens de kinderjaren. De afkorting ODD staat voor oppositioneel opstandige gedragsstoornis. ODD kenmerkt zich door aanhoudend agressief gedrag en tevens de neiging hebben om anderen opzettelijk lastig te vallen en te irriteren. In eerste instantie komt ODD voornamelijk bij kinderen voor. Kinderen kunnen wel eens boos of opstandig zijn. De boosheid verdwijnt, maar als het opstandig- en agressief gedrag vaker voorkomt en langer aanhoudt, kan er sprake zijn van ODD.

Net als bij ADD en ADHD zit er geen leeftijd gebonden aan ODD. De stoornis kan zich namelijk voortzetten op een latere leeftijd.
Een ODD stoornis komt in de meeste gevallen bij kinderen voor en de kenmerken kom daar ook beter tot uiting. Er zijn een aantal kenmerken voor een ODD stoornis die we hieronder je graag uitleggen. Vanuit De Zorgcoach helpen we jou graag hoe je het best kan omgaan met ODD. Dat kan met hulp van een ODDcoach of door een gratis zelfhulpprogramma in te zetten.

ODD kenmerken

Wanneer kinderen of jongeren te maken hebben met ODD vertonen ze vaak een bepaald patroon. Zo is er vaak sprake van een boze en prikkelbare stemming met brutaal/uitdagend gedrag. Dit is dan wanneer er een interactie plaatsvindt tussen het kind en minstens één persoon die geen broer of zus is. Prikkelbaar gedrag tussen broers en zussen komt tenslotte wel vaker voor. Het is daarom belangrijk om te kijken naar het gedrag tegenover iemand anders.

De kenmerken van ODD ontwikkelen zich vooral tijdens de peuter- en kleuterjaren. Typische ODD kenmerken zijn bijvoorbeeld:

 • Vaak boos en ontevreden
 • Vaak zijn of haar kalmte verliezen
 • Anderen opzettelijk irriteren
 • Uitdagend en ruziezoekend gedrag
 • Zich verzetten tegen verzoeken en/of regels van gezag figuren
 • Maakt vaak ruzie met ouders, leerkrachten en volwassenen
 • Hatelijk en wraakzuchtig zijn
 • Anderen de schuld geven van zijn/haar fouten of wangedrag
 • Lichtgeraakt zijn of snel ergens aan kunnen ergeren
oorzaken en begeleiding ODD

Oorzaken van ODD

Er is nog geen duidelijke aanwijzing voor de oorzaak van ODD. Er wordt uitgegaan van een combinatie van een bepaalde aanleg en omgevingsfactoren. Een aangeboren temperament van een kind kan een rol spelen, maar ook aandachtsproblemen, impulsiviteit, pesten en wellicht gepest worden of een inconsistente opvoeding.

De klachten van ODD kunnen zorgen voor beperkingen in het sociaal functioneren, maar ook het functioneren op bijvoorbeeld school. Ook kan er een slechte band ontstaan met familieleden. Niet alleen de kinderen en jongeren zelf hebben last van de gedragsstoornis ODD, maar ook de mensen eromheen. Ouders en andere familieleden kunnen het lastig hebben als het kind of jongere gereld slaat, niet luistert of scheld. Wanneer er niet op tijd ODD begeleiding wordt ingeschakeld kunnen kinderen op latere leeftijd last krijgen van andere stoornissen. Kinderen met ODD hebben namelijk een verhoogd risico om andere stoornissen te ontwikkelen, zoals CD, dat is een norm overschrijdend-gedragsstoornis, een depressie of een angststoornis.

Vaak gaat ODD ook samen met een andere stoornis zoals ADHD of ASS, dat maakt het stellen van een diagnose soms lastig. Gedrag wat voortkomt uit ODD kan leiden tot schooluitval, middelengebruik, minder sociale contacten.

“De Zorgcoach is een zeer professionele samenwerkingspartner met kennis van zaken”

Jeroen, GZ Psycholoog

“Ik voel me voor het eerst echt begrepen. Ik ben mijn coach zo dankbaar”

Aaron, 18 jaar

“Mijn zoon heeft zijn diploma gehaald. Dat was mij zonder zijn coach nooit gelukt.”

Ouder

ODD begeleiding

Wanneer de diagnose ODD is gesteld zijn er een aantal mogelijkheden voor een behandeling. Een juiste ODD begeleiding is van groot belang. Zo kan de kans op problemen als volwassene verkleinen. ODD begeleiding gaat samen met uiteraard het kind zelf, de ouders, maar ook is het belangrijk om te kijken naar de school. Het is namelijk belangrijk dat deze fronten tegelijkertijd worden ingezet.

Bij De Zorgcoach kijken we vooral naar wat het kind prettig vindt. Het is tenslotte zijn of haar leven. Wij werken daarom ook met de 4 W’s. Zo bepaalt het kind zelf waaraan hij of zij graag mee wil worden geholpen, wanneer, waar en met wie. Uiteraard hebben de ouders daarin ook nog een rol, maar we kijken wel voornamelijk naar het kind met ODD. Bij ODD begeleiding wordt er eerst gekeken naar wat het beste past bij de situatie van het kind. Dit is ook afhankelijk van in hoeverre het kind of jongere last heeft van ODD.

ODD begeleiding door De Zorgcoach

Jouw hulp, dus jij bepaalt:

Waaraan je wil werken

Jij bepaalt welke doelen je wil bereiken. Samen bespreken we hoe je jouw doelen kan behalen.

Wanneer je dat wil

Wij komen naar je toe op het moment dat jou uitkomt. Overdag, vroeg in de ochtend, ‘s avonds én in het weekend.

Waar je dat wil

Wij komen altijd naar jou toe, waar je ons nodig hebt. Thuis, op school, je werk of waar dan ook. Van intake tot afscheid.

Met Wie je dat wil

Hulp werkt alleen als er een klik is tussen jou en de coach. Samen met jou bekijken we welke coach het beste bij jou past. Neem gerust eens contact op.

coaches bij ODD