Klachten

  • Werken waaraan je wil
  • Wanneer je wil
  • Waar je wil
  • Met wie je wil

Inleiding

De Zorgcoach streeft naar tevredenheid bij haar klanten en betrokkenen. Het doel is om de beste zorg aan te bieden en af te stemmen met alle betrokkenen. Transparantie, openheid en afspraken staan hierbij centraal. Toch kan het voorkomen dat het optreden van De Zorgcoach en/of zijn medewerkers aanleiding geeft tot klachten over de geleverde prestaties. De Zorgcoach neemt klachten serieus en na beoordeling van de klacht volgen er zo nodig verbeteringen. Klachten vragen om een zorgvuldige afhandeling, waarbij zowel aan klager als aan betrokkene recht wordt gedaan.

Klacht altijd melden

Indien De Zorgcoach bij het vervullen van zijn taken onbegrip of ontevredenheid teweeg brengt bij klanten, naasten van klanten en/of andere personen, zal het zich naar vermogen inspannen om herstel van goede verhoudingen tot stand te brengen. Wij verzoeken je daarom om een klacht en/of ontevredenheid altijd kenbaar te maken zodat we mee kunnen denken in de oplossing van de klacht.

Je kunt voor het indienen van een klacht telefonisch contact opnemen met het Aanmeld- en Informatieteam (AI) van De Zorgcoach (085-3002300) of het klachtenformulier invullen. Bij een ernstige en/of dringende klacht willen wij verzoeken om zo snel mogelijk zowel telefonisch (085-3002300) als schriftelijk contact op te nemen.

Er wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met de geregistreerde informatie volgens AVG-richtlijnen.

Interne vertrouwenspersoon

Indien er sprake is van ongewenst gedrag (agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie) kan er behoefte zijn aan een vertrouwenspersoon.

De Zorgcoach beschikt over een interne vertrouwenspersoon voor klanten. Je kunt als klant met een vertrouwenspersoon in contact komen door contact op te nemen met het Aanmeld- en Informatieteam.

Externe vertrouwenspersonen

Voor klanten die onder de Jeugdwet (18-) vallen:

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie.

Zo bereik je het AKJ

Op de website van het AKJ vind je meer informatie en contactgegevens. Je kunt het AKJ bellen op 088 – 5551000, mailen met info@akj.nl of het contactformulier AKJ of klachtenformulier AKJ invullen op de website. Je kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon. Dat kan van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

De Zorgcoach heeft ervoor gekozen om voor onze klanten die niet onder Jeugdzorg vallen in bijzondere gevallen de mogelijkheid te bieden om in contact te komen met een externe vertrouwenspersoon. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij de klachtencoördinator. Dit kan door een mail te sturen naar klachten@de-zorgcoach.nl of door te bellen met 085-3002300.

Download

Klik hier voor onze regeling omtrent klachten. Dit is een PDF bestand, je hebt Adobe Acrobat (Reader) nodig om deze te bekijken.