Thuiszitters

Thuiszitters, wat is eraan te doen?
De Zorgcoach biedt eerste hulp voor thuiszitters.

  • Werken waaraan je wil
  • Wanneer je wil
  • Waar je wil
  • Met wie je wil

Hulp voor thuiszitters

Het aantal thuiszitters is een probleem dat steeds meer aandacht krijgt. Hierdoor komt ook steeds beter in beeld hoeveel kinderen er thuis zitten. Een zorgwekkend aantal dat zo snel mogelijk moet worden teruggedrongen. De Zorgcoach vindt het dan ook belangrijk dat er hulp voor thuiszitters wordt geboden. Dat doen wij met begeleiding op maat zodat jouw kind weer naar school kan en wil gaan. Geen kind zou namelijk thuis mogen zitten zonder onderwijs.

Loopt jouw kind vast op school en dreigt hij/zij thuis te komen zitten of wil jij je zoon of dochter helpen om terug te keren naar school?

Wat is een thuiszitter?

Een thuiszitter is een kind of jongere die langer dan 4 weken thuis zit. Dit kan tevens een teken aan de wand zijn dat hij/zij een schooluitvaller wordt. Het is van belang om dit vroegtijdig aan te pakken zodat het kind weer naar school terug kan keren. Juist dat is waar De Zorgcoach in kan ondersteunen. Onze coaches hebben ervaring in het begeleiden van thuiszittende kinderen en jongeren. Samen komen we tot een oplossing om het kind weer naar school te laten gaan. Bijvoorbeeld door bepaalde competenties te doen vergroten, nieuwe vaardigheden aan te leren en het gedrag en sociale omgang te verbeteren.

Begeleiding thuiszitters

Oorzaken

Thuiszitters kunnen door vele oorzaken ontstaan. Bijvoorbeeld door leerproblemen, onderwijsachterstanden, een opgedaan trauma, stoornis of gedragsprobleem. Er zijn vele oorzaken die tot thuiszitters leiden en uiteindelijk zelfs schooluitvallers. Bij De Zorgcoach vinden we het belangrijk om te begrijpen wat de oorzaak of oorzaken zijn. Aan de hand daarvan kan er een passend en gericht pad met elkaar worden uitgestippeld om terug te keren naar school. Dat is voor iedereen anders en vandaar ook dat wij altijd begeleiding op maat aanbieden.

Ik stopte met eten om controle te krijgen over mijn emoties. Ik heb nu geleerd om op andere manieren mijn emoties te uiten, wat een bevrijding!

Falana, 15 jaar

“Ik voel me voor het eerst echt begrepen. Ik ben mijn coach zo dankbaar”

Aaron, 18 jaar

“De Zorgcoach is een zeer professionele samenwerkingspartner met kennis van zaken”

Jeroen, GZ Psycholoog

Begeleiding van thuiszitters & schooluitvallers

De Zorgcoach biedt maatwerk begeleiding voor thuiszitters en schooluitvallers. Onze coaches hebben hiermee al vele kinderen en jongeren kunnen helpen om terug te keren naar school. Wij vinden het daarbij belangrijk dat jouw zoon of dochter zich erkend en gezien voelt. Maar ook dat jij als ouder of verzorger je begrepen voelt en andere partijen (zoals scholen en jeugdzorg) op de hoogte zijn van de situatie. De begeleiding van thuiszitters en schooluitvallers beperkt zich bij De Zorgcoach dan ook niet alleen tot het kind, maar voor de gehele omgeving.

gericht plan voor thuiszitters om weer naar school te kunnen

Onze werkwijze

Samen met ouders, school en eventuele andere betrokken hulpverleners gaan wij in gesprek. Hierbij kijken wij waar de ontwikkelpunten liggen voor de jeugdige en wat er nodig is om terug te keren in de klas of te voorkomen dat deze thuis komt te zitten. Hierbij maken wij onderscheid tussen wat de jeugdige nodig heeft en wat de school en/of ouders nodig hebben om te kunnen ondersteunen. Ook kunnen wij een rol spelen in de communicatie tussen school en ouders, zodat jij ruimte krijgt om je te richten op jouw kind.

Gedragsstoornissen ontwikkelen zich op jonge leeftijd

Wij stellen een multidisciplinair plan op, hierin brengen wij in kaart wat de doelen zijn en wat er nodig is om deze doelen te bereiken. Hierbij richten wij ons zowel op jouw kind als op de school en indien nodig de situatie thuis. Hoe meer mensen jouw kind kunnen ondersteunen des te groter de kans op een succesvolle terugkeer naar school. Wij kunnen onder andere ondersteunen bij het ontwikkelen van executieve vaardigheden, maar ook bij het omgaan met externe prikkels en omgaan met emoties. Wij bieden daarin individuele begeleiding in de schoolse setting en bij jullie thuis.

Naast deze ondersteuning kijken we waar wij de school kunnen ondersteunen/informeren zodat zij, wanneer wij de zorg afronden, de juiste handvatten hebben om zonder ons de juiste ondersteuning te bieden. Uiteraard komen onze coaches ook bij jullie aan huis om te laten zien hoe er thuis aan de doelen gewerkt kan worden. Lees meer over onze werkwijze.

Jouw hulp, dus jij bepaalt:

Waaraan je wil werken

Jij bepaalt welke doelen je wil bereiken. Samen bespreken we hoe je jouw doelen kan behalen.

Wanneer je dat wil

Wij komen naar je toe op het moment dat jou uitkomt. Overdag, vroeg in de ochtend, ‘s avonds én in het weekend.

Waar je dat wil

Wij komen altijd naar jou toe, waar je ons nodig hebt. Thuis, op school, je werk of waar dan ook. Van intake tot afscheid.

Met Wie je dat wil

Hulp werkt alleen als er een klik is tussen jou en de coach. Samen met jou bekijken we welke coach het beste bij jou past. Neem gerust eens contact op.

coaches klassiek ASS en ODD