Eetstoornis begeleiding

Zodat in plaats van de eetstoornis…
Jij weer zelf de regie zal nemen over jouw leven!

 • Werken waaraan je wil
 • Wanneer je wil
 • Waar je wil
 • Met wie je wil

Eerste hulp bij eetstoornis

Iedereen kan een eetstoornis krijgen. Een kind, man of vrouw, van jong tot oud. In Nederland kampen er meer dan 160.000 mensen met een eetstoornis en hier komen elk jaar ruim 3000 mensen bij. Eetstoornissen zijn lastig te herkennen doordat ze aan de buitenkant niet altijd zichtbaar zijn. Heb jij of je kind hulp bij een eetstoornis nodig? Kies dan voor een begeleiding op maat van De Zorgcoach. Wij hebben betrouwbare en goedlopende samenwerkingen met diverse eetklinieken in de regio’s Amsterdam en Gooi en Vechtstreek.

Het uitgangspunt van de hulp bij een eetstoornis is het vergroten van eigen kracht en autonomie. Op weg naar een leven waar de eetstoornis niet langer jouw leven bepaalt, maar jij zelf. Ben je nog niet klaar voor hulp van een eetstoorniscoach? Probeer dan eerst eens een van onze zelfhulpprogramma’s.

Wat is een eetstoornis?

Bij een eetstoornis wordt verstoord eetgedrag aangetoond. Het is een ernstige psychische aandoening dat niet vanzelf over gaat. Onder elke eetstoornis zit een kerngedachte. Vaak speelt er namelijk veel meer en is de stoornis slechts een topje van de ijsberg. Er dient voldoende ruimte en aandacht te zijn voor deze onderliggende factoren zoals angst, dwang en persoonlijkheidsproblematiek. Wanneer deze factoren van een eetstoornis niet worden meegenomen tijdens een behandeling, zal een behandeling niet, of veel minder effectief zijn.

wat is een eetstoornis

Welke eetstoornissen zijn er?

Er zijn meerdere soorten eetstoornissen. Sommigen, zoals anorexia, kunnen duidelijk aan de buitenkant herkend worden, maar er zijn ook zogeheten ‘onzichtbare eetstoornissen’. Bijvoorbeeld boulimia of de binge eating disorder. Een overzicht van de meest voorkomende eetstoornissen:

 • Anorexia nervosa
 • ARFID
 • Boulimia nervosa
 • Eetbuistoornis (binge eating disorder)
 • Eetstoornis NAO
 • Orthorexia nervosa
 • Pica eetstoornis
 • Ruminatiestoornis

Eten of niet eten was voor mij een obsessie. Nu kan ik weer genieten van eten!

Lineke, 17 jaar

Door haar eetstoornis trok ze zich meer en meer terug. Door hulp van De Zorgcoach hebben we geleerd weer met elkaar te communiceren.

Gert, vader

De begeleiding van De Zorgcoach was een stabiele factor tijdens de nazorg. De nazorg is essentieel in terugvalpreventie.

Wilma, GZ Psycholoog

Eetstoornis begeleiding op maat

Natuurlijk is het stabiliseren van een gezond eetpatroon een prioriteit, maar net zo belangrijk is het dat een klant zich erkend en gezien voelt. Wij streven er dan ook altijd naar om in overleg met jou te inventariseren welke hulp waar nodig is. Tijdens de coaching van je eetstoornis werk je onder begeleiding van een coach en/of een ervaringsdeskundige toe naar herstel. Zo stemmen we de eetstoornis begeleiding af op jouw specifieke situatie.

Een eetstoornis kan de regie van jouw leven overnemen. Samen zorgen wij ervoor dat jij deze regie weer zelf kunt nemen.

Samenwerken Instelling

Sociaal netwerk

Een eetstoornis heb je nooit alleen. Soms geraakt de relatie tussen ouders en jongere uit balans, dan is het evenwicht tussen betrokkenheid, zorg en autonomie zoek. De betrokkenheid van ouders bij het herstel is van essentieel belang. Het sociale netwerk wordt daarom meegenomen in de begeleiding.

sociaal netwerk begeleiding

Samenwerking met eetstoornis klinieken

De Zorgcoach heeft een goedlopende samenwerkingsrelatie opgebouwd met verschillende eetstoornis klinieken. Deze samenwerking zorgt voor concrete afspraken over de begeleiding. De Zorgcoach is er voor de klant, voor- en eventueel tijdens- de behandeling in een kliniek, maar vooral ook tijdens de nazorg. Nazorg is cruciaal voor behoud van herstel.

Eetstoornis kliniek

Jouw hulp, dus jij bepaalt:

Waaraan je wil werken

Jij bepaalt welke doelen je wil bereiken. Samen bespreken we hoe je jouw doelen kan behalen.

Wanneer je dat wil

Wij komen naar je toe op het moment dat jou uitkomt. Overdag, vroeg in de ochtend, ‘s avonds én in het weekend.

Waar je dat wil

Wij komen altijd naar jou toe, waar je ons nodig hebt. Thuis, op school, je werk of waar dan ook. Van intake tot afscheid.

Met Wie je dat wil

Hulp werkt alleen als er een klik is tussen jou en de coach. Samen met jou bekijken we welke coach het beste bij jou past.

hulp bij eetstoornis