Licht verstandelijke beperking (LVB) begeleiding

Op weg naar een leven waar de licht verstandelijke beperking…
Niet langer jouw leven bepaalt, maar jij zelf.

  • Werken waaraan je wil
  • Wanneer je wil
  • Waar je wil
  • Met wie je wil

Hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Bij een licht verstandelijke beperking (LVB) kan het vervelend en vooral lastig zijn om mee te doen in de samenleving. Een LVB zie je meestal niet aan het uiterlijk, maar je hebt wel vaker moeite met leren, het oplossen van problemen, begrijpen van de taal en diverse sociale en praktische vaardigheden. Je staat er (echter) niet alleen voor. De Zorgcoach biedt hulp voor mensen die licht verstandelijk beperkt zijn. Met begeleiding op maat zorgen we ervoor dat jij, of je kind, de hulp krijgt die je/het verdient. Dat kan door de inzet van een LVBcoach of wanneer je hier nog niet klaar voor bent, kan je alvast een start maken met een van onze zelfhulpprogramma’s.

Het uitgangspunt van de hulp voor iemand met een licht verstandelijke beperking is het vergroten van eigen kracht en autonomie. Op weg naar een leven waar de licht verstandelijke beperking niet langer jouw leven bepaalt, maar jij zelf.

Wat is LVB?

Mensen met een lager IQ dan de gemiddelde Nederlander, dat houdt in dat ze praten over LVB’er als je een IQ hebt tussen de 55-85. Als LVB’er heb je vaak beperkingen op intellectueel gebied en de informatieverwerking verloopt minder gestructureerd en langzamer. Belangrijke kenmerken zijn dat er beperkingen zijn in het alledaagse praktische en sociale functioneren. Daarmee wordt bedoeld dat de LVB’er in praktische zin zich moeilijk staande kunnen houden in het doen van basale/alledaagse activiteiten. In het sociale functioneren uit zich dit, doordat ze moeite hebben met het begrijpen van sociale situaties. Het kan daardoor lastig zijn om sociale relaties aan te gaan en te onderhouden.

lbv begeleiding door De Zorgcoach

Achterstand in cognitieve ontwikkeling

LVB is een afkorting en staat voor licht verstandelijke beperking. Mensen met een LVB hebben een aanzienlijke achterstand in hun cognitieve ontwikkeling en hun adaptieve vaardigheden ten opzichte van leeftijdsgenoten. Vaak wordt een IQ-score gebruikt om vast te stellen of iemand een verstandelijke beperking heeft, maar dit is niet genoeg om te bepalen welke hulp of begeleiding nodig is. De adaptieve vaardigheden, ook wel sociaal aanpassingsvermogen genoemd, kunnen namelijk niet volledig met IQ-score worden gemeten. Door hier echter een juiste inschatting van te laten maken, kunnen wij voor jou een passende begeleiding op maat aanbieden. Lees meer over onze werkwijze.

“Door mijn coach weet ik weer dat ik veel meer zelf kan dan ik soms denk.”

Ewout, 32 jaar

“Bij De Zorgcoach kijken ze echt wat de klant al goed kan. En vanuit die kracht bereikt de klant zoveel meer.”

Eric, SPV-er

“Mijn zoon heeft zijn diploma gehaald. Dat was mij zonder zijn coach nooit gelukt.”

Ouder

Licht verstandelijke beperking kenmerken

Zoals eerder beschreven, is een LVB’er een licht verstandelijke beperking die vaak niet aan de buitenkant te zien is. Het kan dan ook ingewikkeld zijn om een LVB te herkennen. Doordat het cognitieve domein minder goed ontwikkeld is dan bij “normale” jongeren, heeft onderzoek aangetoond dat het werkgeheugen van LVB’ers zich anders ontwikkelt dan dat van  “normale” mensen.

Onder werkgeheugen wordt het gelijktijdig opslaan en bewerken van informatie verstaan. Door dit beperkte werkgeheugen zijn executieve functies bij LVB’ers beperkt ontwikkeld. Executieve functies zijn het vermogen om dingen te organiseren, te focussen en impulsen onder controle te houden. Dit betekent dat LVB’ers moeite hebben met het onthouden en verwerken van informatie. Zo kunnen zij hoofd- en bijzaken moeilijk van elkaar scheiden, hebben zij moeite met het eruit pakken van belangrijke informatie en hebben zij moeite met oorzaak-gevolg denken en met plannen.

Ook het taalgebruik en taalbegrip blijft door dit beperkte werkgeheugen achter. Dit zou mede een oorzaak kunnen zijn waardoor LVB’ers minder goed begrijpen wat er gezegd wordt en het lezen kan worden bemoeilijkt. Wanneer iemand minder taal tot zijn beschikking heeft, is het moeilijker om gevoelens verbaal uit te drukken. LVB’ers uiten emoties dan ook vaak op een primaire manier en kunnen emoties minder goed beheersen.

kenmerken LBV vaak niet aan buitenkant te zien

Diagnose LVB

Een diagnose LVB is niet vast te stellen met een simpele test of checklist. Ook een IQ-score is dus niet voldoende om een licht verstandelijke beperking te constateren. Om een diagnose LVB vast te stellen moet er een diagnostisch onderzoek worden verricht. Tijdens dit onderzoek zullen er diverse instrumenten (zoals een interview, vragenlijst en observatie) worden ingezet om LVB te diagnosticeren of niet.

observatie om diagnose LBV te stellen

Begeleiding bij licht verstandelijke beperking

Natuurlijk is het leren omgaan met een licht verstandelijke beperking een prioriteit, maar net zo belangrijk is het dat jij je erkend en gezien voelt. Wij streven er dan ook altijd naar om in overleg met jou te inventariseren welke hulp waar nodig is. Tijdens de coaching werk je onder begeleiding van een coach toe naar het meedoen in de samenleving. Zo stemmen we de licht verstandelijke beperking begeleiding af op jouw specifieke situatie.

Een licht verstandelijke beperking kan de regie van jouw leven overnemen. Samen zorgen wij ervoor dat jij deze regie weer zelf kunt nemen.

erkend voelen door begeleiding LBV

Jouw hulp, dus jij bepaalt:

Waaraan je wil werken

Jij bepaalt welke doelen je wil bereiken. Samen bespreken we hoe je jouw doelen kan behalen.

Wanneer je dat wil

Wij komen naar je toe op het moment dat jou uitkomt. Overdag, vroeg in de ochtend, ‘s avonds én in het weekend.

Waar je dat wil

Wij komen altijd naar jou toe, waar je ons nodig hebt. Thuis, op school, je werk of waar dan ook. Van intake tot afscheid.

Met Wie je dat wil

Hulp werkt alleen als er een klik is tussen jou en de coach. Samen met jou bekijken we welke coach het beste bij jou past. Neem gerust eens contact op.

Jij bepaalt hoe je zorghulp wilt en door wie
communiceren

Communiceren

Leer beter over te brengen wat je bedoeld, je grenzen aangeven en ruziemaken op een gezonde manier.

lees verder