Klachtenformulier De Zorgcoach

 • Werken waaraan je wil
 • Wanneer je wil
 • Waar je wil
 • Met wie je wil

 

Toelichting

De Zorgcoach hecht zeer aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Wanneer je ontevreden bent over een van onze medewerkers of procedures, dan willen wij dat graag zo gedegen mogelijk oplossen. De eerste route is altijd het probleem bespreekbaar maken met de betrokken medewerker en/of afdeling.

Wanneer jouw probleem na een gesprek niet is opgelost of als je er nog een verder gevolg aan wilt geven, dan kun je een formele schriftelijke klacht indienen. Je kunt hiervoor gebruik maken van dit klachtenformulier.

Dit klachtenformulier kan gebruikt worden door zowel klanten, medewerkers, verwijzers en of andere betrokkenen.

In het kader van de klachtenregeling van De Zorgcoach is het toegestaan persoonsgegevens te verwerken (artikel 30 AVG). Alleen feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de klacht mogen geregistreerd worden. Bijzondere persoonsgegevens en medische gegevens mogen alleen geregistreerd worden indien dit rechtstreeks betrekking heeft op de klacht en met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen of als ze door betrokkene zelf al openbaar zijn gemaakt.

Het registreren van (persoons)gegevens is noodzakelijk voor een correcte en adequate afhandeling van een klacht. Daarnaast heeft registratie tot doel:

 • In kaart brengen van de klacht.
 • Volgen van het afhandelingsproces van de klacht.
 • Feitenverzameling in geval een klacht ingediend wordt bij de directie of de klachtencommissie.
 • Feitenverzameling in geval meerdere klachten over een aangeklaagde binnenkomen.
 • Voorkomende ongewenste omgangsvormen in kaart brengen/incidentenregistratie.
 • Het verbeteren van de dienstverlening.
 • Gegevensverzameling ten behoeve van het jaarverslag voor de directie.

Er wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met de geregistreerde informatie volgens AVG-richtlijnen.

We streven ernaar en doen ons uiterste best om een zo passend als mogelijke oplossing te vinden. Gedurende het proces zullen we alle betrokkenen zo veel als mogelijk op de hoogte houden. Mocht je ondanks onze inspanning toch vragen hebben of eerder contact wensen verzoeken wij je direct contact met ons op te nemen.

De Zorgcoach
Afdeling Klachten
085-3002300
klachten@de-zorgcoach.nl