e-Health: Kunnen we mensen eerder/preventief helpen?

  • Werken waaraan je wil
  • Wanneer je wil
  • Waar je wil
  • Met wie je wil

e-Health: Kunnen we mensen eerder/preventief helpen?

Wat is e-health?

‘E-health is de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren.’

Kunnen we mensen eerder en/of beter helpen?

Met het oog op vernieuwing en met bovenstaande definitie in ons achterhoofd hebben wij onszelf de volgende drie vragen gesteld:

  • Draagt ‘zorg op afstand’ bij aan het (eerder) behalen van gestelde doelen?
  • Kunnen we mensen preventief helpen zodat ze geen hulp van een professional meer nodig hebben? 
  • Kunnen we anderen juist overhalen om eerder hulp te zoeken, voordat problemen zich verder opstapelen?

Onderzoek

Om al meer zicht te krijgen op de behoefte van (toekomstige) klanten is naar iedere klant van De Zorgcoach, is de ‘Uitvraag e-health: Klant’ verzonden. Deze enquête is slechts een leidraad om een eerste indruk te krijgen. Er zal gedurende 2021 nog een uitgebreider onderzoek volgen. Kijk onderaan deze post om alvast wat eerste inzichten te lezen.

Buiten dat wij bij De Zorgcoach zelf voornemens zijn deze vragen beantwoord te krijgen zoeken wij binnen de gemeentes waar wij actief zijn samenwerking om dit vorm te gaan geven.

Hoe mooi zou het zijn als we mensen, beter, sneller en preventief zouden kunnen helpen?

Dit is niet alleen goed voor de mensen, maar kan ook zomaar een kostenbesparende ontwikkeling zijn.

Dat gaan wij het aankomende jaar uitzoeken. Gezondeboel (Therapieland ) en De Zorgcoach hebben de handen ineen geslagen om dit te gaan onderzoeken; of- en op welke wijze- dit haalbaar zou zijn.

Onze ambitie

De Zorgcoach staat naast de klant en wil ondersteuning bieden waar nodig en de zelfredzaamheid en de toekomstperspectieven van de klant vergroten. E-health past hierbij omdat de klant dan deels zelfstandig aan zijn/haar doelen kan werken. Daarnaast zijn er meer methodieken en kennis voorhanden voor de coach die de klant begeleidt waardoor de doelen sneller bereikt kunnen worden.

We gaan werken in 3 fases.

Fase 1

Eerst gaan de coaches van De Zorgcoach met onze eigen klanten ontdekken wat de, meer dan 100, programma’s te bieden hebben, en hoe je de klant hier het best bij kan ondersteunen. Wat willen zij vooral samen met hun coach doen, maar ook welke programma’s zouden zij zonder hun coach kunnen volgen als aanvulling op het bestaande aanbod. De afgelopen 2 weken zijn al onze coaches getraind. De eerste programma’s zijn gestart.

Fase 2

Wanneer we afdoende ervaring hebben opgedaan, willen we klanten van andere instanties de mogelijkheid bieden gebruik te maken van de programma’s.

Fase 3

Nu wordt het extra leuk en interessant: hoe kunnen we mensen die hulp nodig hebben, maar de stap naar professionele hulp (nog) niet gezet hebben, in aanraking laten komen met de programma’s.

Eerste inzichten onderzoek

In hoeverre sta jijzelf open om soms, samen met jouw coach, van dit nieuwe aanbod gebruik te maken als aanvulling op je huidige coaching?

84% Cijfer 7 en hoger

In hoeverre sta jijzelf open om soms, alleen, van dit nieuwe aanbod gebruik te maken als aanvulling op je huidige coaching?

73% Cijfer 7 en hoger

Wat vind jij in zijn algemeenheid van deze uitbreiding van het hulpaanbod vanuit De Zorgcoach?

94,7% Cijfer 7 en hoger

Als je eerder had geweten dat het ook mogelijk is om met behulp van e-health modules zelf digitaal aan je doelen te werken, dus zonder de hulp van een professional, had je dit dan gedaan?

21% Ja
37% Misschien
42% Nee

Denk jij dat je als je in een vroeg stadium een vrij toegankelijke e-Health module(s) tot je beschikking had gehad geen professionele hulp had hoeven zoeken?

Ja 0%
Misschien 0%
Nee 100%

Denk jij dat het tijdig inzetten van vrij toegankelijke e-Health modules er voor zou kunnen zorgen dat sommige mensen geen professionele hulp meer zouden hoeven zoeken?

16% Ja
42% Misschien
42% Nee

11 januari 2021