• Werken waaraan je wil
  • Wanneer je wil
  • Waar je wil
  • Met wie je wil

Gert-Jan Schipper

Telefoon: 085-3002300
E-mail: gert-jan@de-zorgcoach.nl

 

Werkstijl:

Individuele hulp en dienstverlening aanbieden in het belang van de klant. Zowel voor jongeren als ouderen die hulp nodig hebben bij structuur, huisvesting, werk, dagbesteding en financiën.

De centrale vraag is te allen tijde de behoefte van de hulpvrager. Individuele hulp- en dienstverlening (passende zorg en maatwerk), vertrouwen en dienstbaar en bereikbaar zijn.

Ervaring:

Ik heb 23 jaar bij de politie in Zaandam, Amsterdam en Purmerend gezeten, waaronder jeugd coördinator aanpak jeugdgroepen en wijkagent. Ik heb daarna 2 jaar bij Club Welzijn gewerkt.  Nu werk ik al enkele jaren als ambulant begeleider.

Ik heb de volgende opleidingen buiten mijn politieopleidingen: Gebiedsgebonden Zorg HBO, jeugdzorg certificaten, SKJeugd professional en opleiding omgaan met autisten, persoonlijk vakmanschap.

Persoonlijke noot:

Ik ben Gert-Jan Schipper, 52 jaar, getrouwd, 2 kinderen 23 en 25 jaar. Ik ben een echte doener met veel ervaring op straat in het vrijwilligerswerk. Ik werk met passie en beleving.  Ik ben voetbalcoach bij DWOW dames 1. Tevens fluit ik wedstrijden.